Polityka Prywatności 

§ 1

Informacje wstępne

 

1.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w stronie internetowej dostępnym pod adresem www.kancelaria-apn.pl§ 2

Dane osobowe


2.1 Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Mariusz Gabryś prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawno Finansowa APN  – Maciej Nowicki Sienkiewicza 82/84 90-318 Łódź wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7252133253, REGON 364477310 , adres poczty elektronicznej: m.nowicki@kancelaria-apn.pl

2.2 Dane osobowe na stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


2.3 W przypadku korzystania z usługi Newsletter użytkownik przekazuje sprzedawcy dane
w postaci adresu e-mail.§ 3

Cel przechowywania i przetwarzania danych osobowych


3.1. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem RODO.

3.2 Cele przechowywania i przetwarzania danych osobowych:

3.2.1 Realizacja usługi Newsletter

3.2.5 Realizacja płatności za zamówienie
§ 4

Czas przechowywania danych osobowych5.1 Dane osobowe użytkownika podane podczas zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter przechowywane są przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika względem ich dalszego przechowywania i przetwarzania.

5.2 Wszelkie dane niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, przechowujemy i przetwarzamy przez czas określony w przepisach prawa.

 
§ 5


Prawa użytkownika


6.1 Zgodnie z rozporządzeniem RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

6.1.1 Prawo dostępu do swoich danych osobowych.

6.1.2 Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych.

6.1.3 Prawo do edycji swoich danych osobowych.

6.1.4 Prawo do usunięcia swoich danych osobowych oraz zaprzestania ich przetwarzania.

6.1.5 Prawo do przeniesienia swoich danych osobowych.

6.1.6 Prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.1.7 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

6.2 Wszelkie sprzeciwy, skargi oraz żądania związane z danymi osobowymi użytkownik może przesyłać na adres .
§ 6


Pliki cookies


7.1 Pliki Cookies są plikami tekstowymi, wysyłanymi przez serwer i zapisywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na dysku twardym komputera, na tablecie czy też na smartfonie).

7.2 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

7.2.1. zapamiętywania Produktów, które użytkownik dodaje do koszyka w celu złożenia zamówienia.

7.2.2. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowani.

7.2.3. prowadzenia statystyk dotyczących strony internetowej.

7.3 Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Istnieje również możliwość usunięcia zapisanych już plików cookies, wykorzystując w tym celu spacjalny program lub korzystając z narzędzi w ramach systemu operacyjnego.

7.4. Szczegółowe informacje dotyczące ustawień plików cookies znajdują się na poniższych stronach:

google chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

mozilla - https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek

internet explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-7

opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac