Partnerzy

Mec. Magdalena Czaplińska - radca prawny

magdalena_czaplinska.jpg

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie,
nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste) oraz w prawie własności intelektualnej (znaki towarowe,
patenty). Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych, dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. W ramach tej współpracy negocjuje umowy regulujące sytuację prawno-autorską podmiotów realizujących projekty informatyczne oraz umowy
dotyczące m.in. migracji danych, wprowadzenia nowych wersji oprogramowania, rozbudowy i
utrzymania systemu. Uczestniczy we wdrożeniach systemów ochrony danych osobowych, przygotowując dokumentację organizacyjno-techniczną oraz prowadząc audyt procesów przetwarzania danych
osobowych w organizacji. W projektowaniu systemu ochrony danych w celu poprawnego określenia
środków technicznych zabezpieczających dane wykorzystuje wiedzę praktyczną z przeprowadzonych wdrożeń informatycznych. Bierze udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych problematyce IT oraz ochrony danych.

marlena_sakowska_baryla.jpg

dr. Marlena Sakowska-Baryła - doktor prawa

Adiunkt w SAN, radca prawny, redaktor naczelna ABI Expert oraz członkini Rady Programowej
Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA UŁ. Specjalizuje się w
ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu isp.
Wykładowczyni na kilku wyższych uczelniach, doświadczona prelegentka i szkoleniowiec. W kilkuset
przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 10 000 uczestników. Autorka
kilkudziesięciu publikacji w tym monografii: Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych
osobowych oraz Prawo do ochrony danych osobowych. Współautorka komentarza:
Realizacja praw osób, których dane dotycząc na podstawie RODO oraz Ustawa o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Komentarz współredaktor monografii: Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych;
Samorządowe centra usług wspólnych. Uczestniczy we wdrożeniach systemów ochrony danych i
dostosowania do RODO.