Skontaktuj się z nami: +48 537 603 300, +48 42 233 49 75 biuro@kancelaria-apn.pl

Informacje o RODO

Informacje o RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – ROZPORZĄDZENIE RODO - NOWE PRZEPISY JUŻ OD MAJA ROZSZERZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ  I  ZAOSTRZENIE KARY!!!

Kancelaria prawno-finansowa APN - członek CCI FP we współpracy z partnerami z kancelarii SBC Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska specjalizującej się w prawie ochrony danych osobowych

OFERUJEMY:
 • Audyt przedwdrożeniowy systemu ochrony danych osobowych
 • Obsługę procesu wdrożenia RODO w firmie
 • Szkolenia
Do 25 maja 2018 r. w Polsce wszystkie firmy – niezależnie od branży i wielkości – muszą zorganizować system ochrony danych osobowych na zasadach wynikających z nowej Dyrektywy Unijnej, wprowadzonej jako „rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) ”.

Nakłada ono nowe obowiązki i znacznie rozszerza odpowiedzialność za naruszenia, przewidując bardzo wysokie administracyjne kary pieniężne i odpowiedzialność cywilną.

Każdy organ zarządzający firmą, a odpowiedzialny za zgodność z przepisami, na przykład członek zarządu czy Prezes, powinien mieć pewność że odpowiednie działy marketingu, księgowości, HR czy IT lub inne w firmie zarządzające danymi osobowymi znają właściwą odpowiedź na  następujące pytania

POZWALAJĄCE  OCENIĆ CZY FIRMA JEST ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANA
 • Czy określiły z jakich danych można korzystać w Firmie, jak długo można je przechowywać i jakim celom służą?
 • Czy wiedzą jak skonstruować zgodę na przetwarzanie danych, żeby odpowiadała nowym wymogom prawnym?
 • Czy wiedzą jakie informacje musza być podane przy zbieraniu danych każdej osobie, których te dane dotyczą?
 • Czy wiedzą że każdej osobie, z której danych korzystasz w Firmie przysługują prawa z tym związane – czy znają te prawa, czy umieją wykazać, że je realizują ?
 • Czy wiedzą, że jeśli korzystają z zewnętrznej obsługi prawnej, księgowej, informatycznej, marketingowej, usług chmurowych, itp. muszą powierzyć przetwarzanie danych – czy wiedzą jak to zrobić?
 • Czy – jeżeli Firma przekazuje dane osobowe poza granice UE – wiedzą jak zrobić to zgodnie z prawem?
 • Czy wiedzą jaka dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych musi być prowadzona w Firmie?
 • Czy odpowiednio zabezpieczają dane osobowe przetwarzane w Firmie i czy umieją to wykazać?
Nasz partner Kancelaria radców prawnych Sakowska Baryła Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska zapewnia przeprowadzenie takiego audytu i dokona przeglądu procesów przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z RODO:
 • Zweryfikuje zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych (zewnętrzna księgowość, rekrutacja, obsługa prawna, hosting, usługi marketingowe, medycyna pracy itp.) i zawarte umowy
 • Oszacuje ryzyko naruszenia praw osób, których dane dotyczą.
 • Oceni w konkluzjach ryzyka oraz sposób w jaki Firma jest przygotowana, oraz jakie ewentualne działania należy wdrożyć aby spać spokojnie,
Takie jak:
 • Zaktualizować dotychczas stosowane klauzule informacyjne, zgody na przetwarzanie danych, oświadczenia o poufności, upoważnienia do przetwarzania danych, dokumentację techniczno-organizacyjną z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Zaplanować obsługę wniosków w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, dokumentowanie naruszeń i informowanie o nich;
 • Podjąć działania związane z wyznaczeniem Inspektora ochrony danych (IOD) Może też dostarczyć IOD i przeprowadzić audyt wykonania zadań przez IOD

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z PRZYJEMNOSCIĄ ODPOWIEMY NA PYTANIA

Załączniki artykułu

powrót