Skontaktuj się z nami: +48 537 603 300, +48 42 233 49 75 biuro@kancelaria-apn.pl

Partnerzy

KANCELARIA APN przedstawia partnerów z "SBC" Sakowska-Baryła, Czaplińska

Mec. Magdalena Czaplińska – radca prawny 
Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste) oraz w prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych, dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. W ramach tej współpracy negocjuje umowy regulujące sytuację prawno-autorską podmiotów realizujących projekty informatyczne oraz umowy dotyczące m.in. migracji danych, wprowadzenia nowych wersji oprogramowania, rozbudowy i utrzymania systemu. Uczestniczy we wdrożeniach systemów ochrony danych osobowych, przygotowując dokumentację organizacyjno-techniczną oraz prowadząc audyt procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji. W projektowaniu systemu ochrony danych w celu poprawnego określenia środków technicznych zabezpieczających dane wykorzystuje wiedzę praktyczną z przeprowadzonych wdrożeń informatycznych. Bierze udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych problematyce IT oraz ochrony danych.
   
dr Marlena Sakowska-Baryła - doktor prawa,
adiunkt w SAN, radca prawny, redaktor naczelna "ABI Expert" oraz członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na WPiA UŁ. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu isp. Wykładowczyni na kilku wyższych uczelniach, doświadczona prelegentka i szkoleniowiec. W kilkuset przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 10 000 uczestników. Autorka kilkudziesięciu publikacji w tym monografii: "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" oraz "Prawo do ochrony danych osobowych". Współautorka komentarza: "Realizacja praw osób, których dane dotycząc na podstawie RODO” oraz „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz”, współredaktor monografii: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”. Uczestniczy we wdrożeniach systemów ochrony danych i dostosowania do RODO.