Skontaktuj się z nami: +48 537 603 300, +48 42 233 49 75 biuro@kancelaria-apn.pl

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa, przedegzekucyjna i egzekucyjna

Nasi negocjatorzy przeprowadzają próby polubownego odzyskania należności,  a w przypadku  gdy skierowanie sprawy do sądu staje się koniecznością, zapewniamy  naszym  Klientom reprezentację procesową.

W ramach windykacji sądowej wykonujemy następujące działania:

  • wzywamy Dłużnika do spłaty należności,
  • kompletujemy dokumentację i składamy ją do właściwej jednostki  sądu,
  • po uzyskaniu wyroku lub nakazu zapłaty,  składamy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności  i uzyskanie tytułu wykonawczego.Na etapie postępowanie egzekucyjnego nasze działania polegają na następujących czynnościach:

  • wzywamy Dłużnika do spłaty należności,
  • ustalamy składniki majątku Dłużnika oraz składamy wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej,
  • prowadzimy skuteczną egzekucję należność lub w przypadku braku takiej możliwości uzyskujemy zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji.
powrót