Skontaktuj się z nami: +48 537 603 300, +48 42 233 49 75 biuro@kancelaria-apn.pl

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna polega na przeprowadzeniu szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności przy zastosowaniu narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności. W postępowaniu polubownym obsługiwane są zarówno wierzytelności konsumenckie, jak i gospodarcze, na każdym etapie ich terminowania.


Na tym etapie informujemy Dłużnika o przyjęciu sprawy. Kontakt oparty jest o dane teleadresowe otrzymane od Klienta. W przypadku posiadania nieaktualnych danych, dokonujemy ich weryfikacji i ustalamy właściwe.  Następnie:

  • podpisujemy ugody i je monitorujemy,
  • gromadzimy informacje na temat sytuacji  finansowej Dłużnika,
  • zajmujemy się procesem wyjaśniającym i reklamacyjnym,
  • wykonujemy szczegółowe raporty dla Klienta.
powrót