Skontaktuj się z nami: +48 537 603 300, +48 42 233 49 75 biuro@kancelaria-apn.pl

Monitoring płatności

Monitoring płatności

Monitoring płatności:

Usługa monitoringu płatności jest kluczową dla zachowania płynności finansowej firmy, zatem jest kluczową dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Polega ona na kontrolowaniu stanu spływu należności wobec Klienta, co w efekcie zapobiega powstawaniu należności przeterminowanych. Należności przeterminowane mają zasadniczy wpływ na  zaburzenia płynności,  a tym samym powodują negatywne skutki dla całego przedsiębiorstwa.  Działania podejmowane przez firmę APN w tym zakresie są zatem nakierowane na skuteczne zapobieganie takim właśnie sytuacjom.

Monitoring płatności jest skierowany głównie do podmiotów gospodarczych, które działają w oparciu o masowy charakter należności,  zarówno w obszarze współpracy z  Kontrahentami  jak i Klientami, co bezsprzecznie determinuje powstawanie uzasadnionych obaw przed powstaniem właśnie takich nieoczekiwanych należności o charakterze przeterminowanym. Bieżący monitoring płatności pozwala szybko zidentyfikować nawet dość krótkie, kilkudniowe opóźnienia w płatnościach, a dzięki tak sprawnej reakcji mamy pewność ich bieżącej eliminacji. Należy więc dodać, że z pozoru mało znaczące opóźnienia mogą w efekcie doprowadzić do trudnych zatorów płatniczych, a ostatecznie do utraty płynności finansowej każdego przedsiębiorstwa.

Z uwagi na fakt, iż firma windykacyjna APN pragnie zapobiegać, a tym samym ustrzegać swoich Klientów przed podobnymi zagrożeniami, proponuje i zachęca swoich Klientów do korzystania z wyżej opisanej usługi.


Cele realizowane poprzez usługę monitoringu płatności.

Kluczowym celem zastosowania systemu monitoringu płatności jest zachowanie statusu pełnej płynności finansowej przedsiębiorstw prowadzonych przez naszych Klientów. Dodatkowo usługa monitoringu płynności pozwala na spełnienie i innych ważnych założeń:

    Zapobiega powstawaniu należności przeterminowanych, z uwagi na naszą konsekwencję. Konsekwencję w bieżącym monitorowaniu terminów płatności, a co za tym idzie stałym przypominaniu Klientom i Kontrahentom o wzajemnie  ustalonych terminach płatności,
    Zwraca uwagę Kontrahenta na zbliżający się termin zapłaty, dzięki czemu ma on czas na przygotowanie środków finansowych, zanim jego zadłużenie stanie się wymagalnym i rozpocznie spiralę działań windykacyjnych,

    Pozwala na szybką reakcję w przypadku powstania długu oraz daje czas na podjęcie stosownych działań typu: wstrzymanie kolejnych dostaw do nierzetelnego Kontrahenta, czy pozyskanie dodatkowego zabezpieczenia długu, zanim jeszcze nastąpi jego przyrost.


Korzyści wynikające z wdrożenia monitoringu płatności.

    Utrzymanie, poprawa bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa,
    Wzrost zdyscyplinowania płatniczego Kontrahentów,
    Obniżenie kosztów bieżącej obsługi Kontrahentów,
    Ograniczenie liczby należności przeterminowanych,

    Zarządzanie wierzytelnościami,
    Ograniczenie źródeł finansowania zewnętrznego,

    Wzrost renomy przedsiębiorstwa.


Proces realizacji usługi monitoring płatności.

Jako firma windykacyjna realizujemy monitoring płatności w schemacie etapowym:

Etap I - Kontakt telefoniczny z Kontrahentami Zleceniodawcy mający na celu wskazanie terminu płatności,

Etap II - Kontakt telefoniczny Kontrahentami Zleceniobiorcy o charakterze przypominającym,

Etap III - Kontakt telefoniczny Kontrahentami Zleceniobiorcy w celu informacyjnym - wskazujący kolejne kroki windykacyjne,

Etap IV - Rozpoczęcie procesu windykacji.Usługa monitoringu płatności jest dowodem świadomego, dojrzałego i odpowiedzialnego zarządzania należnościami w czasie.
powrót