Skontaktuj się z nami: +48 537 603 300, +48 42 233 49 75 biuro@kancelaria-apn.pl

Cennik

Cennik


Wartość zobowiązania Okres przeterminowania
0-3 miesiące 3-12 miesięcy powyżej 12 miesięcy
powyżej 60 000 5%   8% 10%
25 000 – 60 000 7%    10% 12%
5 000 – 30 000 10% 12% 15%
do 5 000      15% 20% 20%
odsetki 20%
powrót