Skontaktuj się z nami: +48 537 603 300, +48 42 233 49 75 biuro@kancelaria-apn.pl

Audyty

Audyty

Każdy przedsiębiorca w swojej działalności prowadzi sprzedaż usług, bądź towarówzależnie od wielkości prowadzonej przez siebie firmy, ma do czynienia z setkami lub tysiącami transakcji przeprowadzanych rocznie. 

Terminowość płatności to kluczowy obszar bezpieczeństwa finansowego. Zatem nasi specjaliści pomogą Państwu w skutecznym zarządzaniu tym kluczowym obszarem.

Audyt windykacyjny ma na celu sprawdzenie i wskazanie do poprawy aspektów działania w obszarze funkcjonowania sprzedaży vs terminowość płatności. Sprawne funkcjonowanie na tej linii doprowadzi do komfortu zarówno prawnego jak i finansowego, na przykład w postaci niższych kosztów windykacyjnych.
 

Usługa audytu windykacyjnego


Audyt windykacyjny służy do przeprowadzenia kontroli przebiegu dokumentów oraz zapewnienia szczelności od etapu nawiązania kontaktu aż do momentu wystawienia faktury i zapłaty należności.

Elementy audytu:

  • analiza procesu sprzedaży,
  • analiza warunków współpracy z kontrahentami: warunki płatności, limity i terminów płatności,
  • analiza odpowiedzialności i procesu przyznawania limitów i warunków płatności,
  • analiza prawna umów, zamówień,
  • analiza sposobu spłaty zobowiązań oraz określenie sposobu monitorowania płatności,
  • analiza procedur w przypadku braku spłaty,
  • opracowanie, w oparciu o wyniki audytu zmian w umowac, zamówieniach oraz innych dokumentach, które powodują zagorżenie utraty płynności,
  • opracowanie instrukcji dla pracowników odpowiedzialnych za przepływy finansowe,
  • raport dla zarządu z wnioskami i kierunkami zmian w przedsiębiorswie.
powrót