Skontaktuj się z nami: +48 537 603 300, +48 42 233 49 75 biuro@kancelaria-apn.pl

O firmie

O firmie

Jesteśmy  ekspertem z zakresu kompleksowej obsługi wierzytelności. Wykorzystujemy skuteczne i sprawdzone rozwiązania oraz narzędzia w procesie odzyskiwania należności.


Pomagamy znaleźć wyjście z sytuacji,  gdy  pojawiają się problemy z odzyskaniem należności,  ponieważ rozumiemy potrzeby naszych Klientów. To zrozumienie pozwala na  budowanie długofalowych relacji opartych na zaufaniu, co z kolei daje gwarancję skuteczności przeprowadzanych procesów windykacyjnych.

Naszym  celem jest  zatem zapewnienie kompleksowych rozwiązań z zakresu ochrony transakcji handlowych oraz zagwarantowanie wysokiego standardu usług zarządzania wierzytelnościami.

Kierujemy się zatem czterema zasadami,  które określają,  kim jesteśmy i  dokąd zmierzamy:

  • Jakość  - stawiamy na efektywność,  profesjonalizm i nowoczesność. Dzięki temu świadczone przez nas usługi cechuje zawsze najwyższa jakość.
  • Rzetelność - swoje obowiązki wypełniamy sumiennie zawsze mając na uwadze interes i dobro naszego Klienta.
  • Szacunek – w kontaktach z Klientami i Dłużnikami  kładziemy nacisk na jasne zasady współpracy respektujące  godność i przysługujące prawa.
  • Wiedza – swoją skuteczność opieramy na wiedzy i doświadczeniu.  Nasze kwalifikacje są stale poszerzane, co pozwala na doskonalenie stosowanych przez nas metod działania.

Skontaktuj się z nami jeśli masz problem z odzyskaniem wierzytelności od Dłużnika  - windykacja typowo na zlecenie,  z uwzględnieniem wytycznych Wierzyciela,

  • nie możesz wyegzekwować należnego odszkodowania, długu -  proponujemy zdecydowane i profesjonalne działania prawne,  usługi detektywistyczne,  windykację bezpośrednią,
  • wystawiłeś fakturę,  Kontrahent nie płaci - wywiad gospodarczy -  poszukiwanie Dłużnika, majątku, miejsca zamieszkania, pracy,  informacji biznesowych,
  • pożyczyłeś pieniądze, udzieliłeś kredytu - usługi detektywistyczne,
  • posiadasz umowę, oświadczenie pożyczki,
  • upłynął termin wymagalności zapłaty.
powrót